Carta aberta sobre os impactos económicos do acordo entre a UE e o Mercosur

Novembro 2020

Carta aberta sobre os impactos económicos do acordo entre a UE e o Mercosur

Os e as economistas que subscriben a presente carta, quixésemos contribuír a unha avaliación crítica do Acordo de Asociación entre a Unión Europea (UE) e o bloque Mercosur, que se está preparando para a súa ratificación polos Estados membro e institucións da UE e os países do Mercosur (Arxentina, Brasil, Uruguai e Paraguai).

Segundo a Comisión Europea, o acordo proposto beneficiará ás economías dos países europeos e do Mercosur, dado que xerará un crecemento do PIB. É o que se subliñou no borrador do informe final do estudo de impacto no sustentable para o capítulo de comercio do Acordo UE- Mercosur, levado a cabo por investigadores e investigadoras da London School of Economics ( LSE) e publicado en xullo de 2020.

Consideramos que é importante informar á poboación de que os modelos económicos utilizados para calcular os beneficios deste acordo son inadecuados para avaliar os impactos sociais e ambientais asociados. Outros estudos que utilizan modelos diferentes inclúen os custos ambientais do transporte entre rexións, así como os efectos na deforestación e nos pequenos agricultores e agricultoras nos países da UE e o Mercosur. Estes estudos de impacto alternativos mostran resultados moi diferentes e poñen de manifesto que este acordo impediría o cumprimento dos obxectivos do Acordo de París e tería efectos económicos e sociais graves para os traballadores e traballadoras, agricultores e agricultoras, especialmente para a produción familiar a pequena escala, tanto en América Latina e o Caribe como en Europa.

Por que o estudo de impacto en relación a un sistema sustentable é enganoso e cales son os seus defectos?

1.O modelo utilizado para calcular os posibles impactos do acordo entre a UE e o Mercosur baséanse en hipóteses pouco realistas e non utilizan datos reais do Acordo con relación á redución de aranceis, continxentes de importación, etc. O modelo utilizado baséase no modelo de equilibrio xeral, que parte do suposto de que todos os mercados están en equilibrio e son perfectamente competitivos. Ademais, a proxección a longo prazo do modelo supón beneficios dinámicos a partir da liberalización do comercio. Isto significa que o modelo ofrece predicións de resultados de mellora do benestar por defecto. Con todo, o que a evidencia empírica mostra é que o impacto neto real da liberalización do comercio nos ingresos, o emprego, a produtividade laboral, a innovación e a competencia podería ser negativo, polo menos para algúns sectores. Ademais, cabe destacar que os acordos comerciais poden xerar desequilibrios e, de feito, xéranos. De feito, as ganancias e perdas previstas neste estudo de impacto no sostible non revelan moito acerca do seu verdadeiro impacto. Un estudo de impacto en relación ao desenvolvemento sostible significativo basearíase nun modelo que funcione en virtude de hipóteses máis realistas e, ademais, tamén tería en conta as reducións arancelarias e continxentes de importación reais acordados no tratado a fin de avaliar os efectos nos fluxos comerciais, os prezos, etc.

2. O aumento do PIB para Europa é ínfimo. Para os países do Mercosur, isto podería significar unha diminución do PIB así como unha gran perda de empregos no sector industrial. O estudo de impacto en relación ao sostible prevé un crecemento insignificante do PIB, do 0,1% para a UE e de -0,1% no caso dos países do Mercosur, nun período de 10 anos. Hipóteses máis realistas sosterían que os cambios sectoriais distributivos subxacentes que son o resultado do modelo tenden a ser moito maiores. Para os países do Mercosur, o estudo de impacto no sustentable prevé un aumento do desemprego no sector automotriz en Uruguai, no sector da maquinaria en Brasil e Paraguai, e no sector químico e farmacéutico en Uruguai, Paraguai e Arxentina. Tamén terá efectos negativos na produción agrícola familiar do Mercosur (uvas, leite, etc.) e de Europa, o que provocará problemas sociais para un sector moi sensible en ambas as rexións. En xeral, o resultado do estudo de impacto no sostible non só subestima os efectos negativos da liberalización comercial, senón que ademais prevé impactos negativos en moitos aspectos para os países do Mercosur. Ademais, utilizar o crecemento do PIB como medida de riqueza dos países é un enfoque que está anticuado nun contexto de crise climática e ante a necesidade dunha profunda transformación socioecolóxica das nosas economías.

3. O estudo de impacto no eido do sostible subestima o impacto do acordo na deforestación nos países do Mercosur. Aínda que o estudo refírese ao aumento da deforestación en 2019, compara o aumento con tendencias durante o período 1998-2008. En lugar de referirse á Avaliación dos Recursos Forestais Mundiais de 2020 da Organización para a Alimentación e a Agricultura ( FAO), refírese ao informe de 2016. Como consecuencia do uso de datos non actualizados, minimízanse os impactos do acordo na deforestación. No último informe (pode consultarse o resumo en inglés) dos expertos contratados polo Goberno francés sobre o acordo entre a UE e o Mercosur, alcánzanse conclusións moi diferentes. O informe ofrece cálculos adicionais do impacto ecolóxico, tendo en conta o risco de deforestación vinculado co aumento das exportacións de carne vacúa (aínda que non ten en conta as áreas necesarias para alimentar ao gando). Segundo o informe, a deforestación podería aumentar dun 5% a un 25% anual durante 6 anos, unicamente debido ao aumento das exportacións de carne vacúa como resultado do acordo.

4. O acordo do impacto relacionado co sustentable non contempla a nova situación económica como consecuencia da crise da Covid-19 nos países da UE e o Mercosur. As cifras de desemprego a nivel mundial aumentaron desde o comezo da crise. Actualmente o 7,2% dos traballadores e traballadoras da UE (15,2 millóns de persoas) están desempregados, e prevese que esta porcentaxe aumente debido á recesión xerada pola COVID-19. Nos países do Mercosur, os niveis de desemprego tamén son elevados e o sector informal é moi amplo. Por conseguinte, aplicar o modelo de equilibrio xeral, que se basea no suposto do pleno emprego, non é adecuado para as economías actuais.

Por mor destas deficiencias e dos riscos para os agricultores e agricultoras (especialmente a produción familiar) e os traballadores e traballadoras de ambas as rexións, os pobos indíxenas da Amazonía e as rexións de bosques nos países do Mercosur, para o clima e os medios de subsistencia de todos os cidadáns e cidadás do mundo, consideramos que é urxente e adecuado que a Comisión Europea encargue un estudo de impacto no sustentable deste acordo, que se base en datos empíricos recentes e noutros instrumentos de modelo modernos, para avaliar os posibles impactos económicos, sociais e ambientais, así como tamén os custos reais dos axustes no mercado de traballo que pode xerar o acordo comercial entre a UE e o Mercosur. Unha avaliación deste tipo debería levarse a cabo de forma interdisciplinaria e debería incluír un estudo do impacto ambiental e climático do acordo.

Listado de persoas asinantes:

1. Francisco Cantamutto, Argentina, Investigador en Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur – IIESS UNS – CONICET
2. Gustavo García Zanotti, Argentina, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas de Argentina – CONICET
3. Mariano Treacy, Argentina, economista en Universidad Nacional de General Sarmiento
4. Natán Spollansky, Argentina, miembro de Sociedad de Economía Critica
5. Pablo Gabriel Bortz, Argentina, Profesor en Universidad Nacional de San Martin
6. Ramiro Luis Bertoni, Argentina, Profesor en Universidad de Tres de Febrero y San Martin
7. Rodrigo F. Pascual, Argentina, Docente adjunto en Universidad Nacional de Tierra del Fuego
8. Ignacio Juncos, Argentina, Doctorando en Universidad Nacional de Cordoba
9. Andreas Novy, Austria, Profesor asociado en Vienna University of Economics and Business
10. Wilhelm Reichmann, Austria, Director en Independent Business Consultant
11. Julia Eder, Austria, Profesora de Sociología en Johannes Kepler University Linz
12. Jürgen Essletzbichler, Austria, Profesor en Vienna University of Economics and
Business
13. Kurt Bayer, Austria, Consultor en Vienna Institute for International
Economic Studies WIIW
14. Luise Wimmler, Austria, Asistente en University of Graz University
15. Matthias Aistleitner, Austria, Investigador asociado en Johannes Kepler University Linz
16. Stephan Lutter, Austria, Investigador senior en Vienna University of Economics and Business
17. Stephan Pühringer, Austria, Investigador en Johannes Kepler University of Linz
18. Stephan Schulmeister, Austria, Economista
19. Ulrike Moser, Austria, Economista retirado
20. Yuri Kazepov, Austria, Profesor de Sociología en University of Vienna
21. Alois Guger, Austria, Consultor emérito en Austrian Institute of Economic Research
22. Simon Theurl, Austria, Director ejecutivo en Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen – BEIGWUM
23. Leonhard Plank, Científico Senior en Austria TU Wien
24. Ferdi De Ville, Belgium, Profesor de estudios de la Unión Europea en Ghent University
25. Jan Orbie, Belgium, Profesor asociado en Ghent University
26. Eduardo Strachman, Brazil, Profesor asociado de Ciencias Económicas en São Paulo State University – Unesp
27. Francisco Carneiro de Filippo, Brazil, Universidade de Brasília Mestrado
28. Daniesse Sannara Kasanoski, Brazil, Candidato a doctorado en Universidade de Brasília
29. Roy Rotheim, Brazil, Profesor de Ciencias Económicas en Skidmore College
30. Adhemar Mineiro, Brazil, Asesor en REBRIP
31. Adroaldo Quintela, Brazil, Economista en Associação Brasileira de Economistas
pela Democracia – ABED
32. Antonio Melki Jr., Brazil, Consejero en Federal Council of Economists – Brazil
33. Antonio Rosevaldo Ferreira da Silva, Brazil, Profesor en Universidad Estadual de Feira de Santana – BA
34. Clician Oliveira, Brazil, Consejero en Regional Council of Economists – Rio de
Janeiro
35. Inês Patrício, Brazil, Profesora en Universidade Federal Fluminense Retired
36. Marcelo Manzano, Brazil, Profesor en Centro de Estudos Sindicais e Economia
do Trabalho-Cesit-UNICAMP
37. Marcio Pochmann, Brazil, Profesor en Instituto de Economia – Universidade Estadual de Campinas
38. Nelson Victor Le Cocq, Brazil, Economista retirado en Caixa Econômica Federal – CEF
39. Orlando Ramos Moreira, Brazil, Economista retirado en Petrobras
40. Paul Hudson, England, Profesor universitario jubilado de Economía y Econometría
41. Mario Rísquez, España, Profesor Asociado en Facultad de CCEE y Empresariales, UCM
42. Alain Karsenty, France, Investigador Senior en Centre de coopération internationale en recherche agronomique – CIRAD
43. Anaïs Henneguelle, France, Maestra de conferencias en Université de Rennes 2
44. Behrang Shirizade, France, Investigador en Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement – CIRED
45. Benjamin Coriat, France, Profesor en Université Paris 13 Nord – Centre
d’Economie de l’Université Paris-Nord (CEPN)
46. Nicolas Bouleau, France, Profesor en Ecole des Ponts Paristech
47. Michel Cabannes, France, Maestro de conferencias en Université de Bordeaux
48. Cédric Durand, France, Profesor asociado de economía política en Université de Genève
49. Céline Dutilly, France, Investigadora en Centre de coopération internationale en
recherche agronomique – CIRAD
50. Céline Guivarch, France, Directora de investigación en École des Ponts, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement – CIRED
51. Léo Charles, France, Profesor asistente en Université de Rennes 2
52. Coralie Pérez, France, Ingeniera de investigación en Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne
53. David Flacher, France, Profesor de Ciencias Económicas en Université de technologie de Compiègne
54. Driss Ezzine de Blas, France, Investigador principal en Centre de coopération internationale en recherche agronomique – CIRAD
55. Dumas Patrice, France, Investigador en Centre de coopération internationale en
recherche agronomique – CIRAD
56. Emilie Coudel, France, Investigadora en Centre de coopération internationale en
recherche agronomique – CIRAD
57. Florence Jany-Catrice, France, Investigadora en Université de Lille Professeur des
universités
58.Florian Botte, France, MCF en Université du Littoral Côte d’Opale
59. Gadrey Jean, France, Profesor de Ciencias Económicas en Université de Lille
60. Jacques Généreux, France, Profesor en Sciences Po-Paris
61. Jacques Marzin, France, Investigador en Centre International de Recherche Agroniomique pour le Développement – CIRAD
62. Jean Bourgain, France, MCF jubilado en Université de Lille
63. Jean-Marie Harribey, France, Profesor Asistente en Université de Bordeaux
64. Jerome Faure, France, Doctorando en Université de Bordeaux
65. Krifa-Schneider Hadjila, France, Profesor Asociado en Université de Lille Honorary
66. Laurent Cordonnier, France, Profesor de Ciencias Económicas en Université de Lille
67. Antoine Leblois, France, Investigador en Institut national de la recherche
agronomique – INRAE
68. Jonathan Marie, France, Profesor Asociado en Université Sorbonne Paris Nord
69. Maxime Combes, France, Investigador independiente Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs – Aitec
70. Jean Mercenier, France, Profesor en Université Panthéon-Assas (U. Paris 2)
71. Michel Husson, France, Economista en Institut national de la statistique et des
études économiques
72. Philippe Chotteau, France, Agro-economista
73. Philippe Quirion, France, Director de Investigación en Centre national de la recherche scientifique – CNRS
74. Dominique Plihon, France, Profesor emérito en Université Sorbonne Paris Nord
75. Dominique Redor, France, Profesor de Ciencias Económicas en Université Paris-Est
76. Rotillon Gilles, France, Profesor en Université Paris-Nanterre
77. Sabina Issehnane, France, Maestra de conferencias en Université de Paris
78. Sandrine Dury, France, Economista en Centre International de Recherche Agroniomique pour le Développement – CIRAD
79. Sandrine Rousseau, France, Economista en Université de Lille
80. Henri Sterdyniak, France, Economista en Les économistes attérrés
81. Tarik Tazdaït, France, Investigador Senior en Centre national de la recherche scientifique – CNRS
82. Ludovic Temple, France, Investigador en Centre International de Recherche
Agroniomique pour le Développement – CIRAD
83. Thomas Coutrot, France, Jefe de departamento en Direction de l’Animation de la recherche des Études et des Statistiques (DARES)
84. Thomas Dallery, France, Profesor asistente de Ciencias Económicas en Université du Littoral Côte d’Opale – Clersé
85, Jean-Marc Touzard, France, Director de investigación económica en Institut national de la recherche agronomique – INRAE
86. Fabrice Tricou, France, Profesor de Ciencias Económicas en Université Paris Nanterre Associate
87. Nicolas Vaneecloo, France, Profesor emérito en Université de Lille
88.Wladimir Andreff, France, Profesor emérito en Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
89. Mireille Bruyère, France, Economista en Université de Toulouse
90. Anne Isla, France, Profesora asociada en Université Toulouse
91. Lucas Chancel, France, Profesor en Sciences-Po
92. Christoph Scherrer, Germany, Profesor en University of Kassel
93. Hermann Bömer, Germany, Profesor jubilado en TU Dortmund
94. Friederike Habermann, Germany, Profesor independiente en Commons Institute
95. Jakob Kapeller, Germany, Profesor en University of Duisburg-Essen
96. Miriam Rehm, Germany, Profesora asistente en University of Duisburg-Essen
97. Salome Topuria, Germany, candidata a doctorando en University of Kassel
98. Trevor Evans, Germany, Profesor en Berlin School of Economics and Law
99. Suñanda Sen, India, Profesor jubilado en Jawaharlal Nehru University New Delhi
100. Jayati Ghosh, India/USA, Profesor en University of Massachusetts at Amherst
101. Bianca Foehrer, Ireland, Directora de proyecto de investigación en University College Dublin
102. Giovanni Dosi, Italy, Profesor en Scuola Superiore Sant’Anna Pisa
103. Guglielmo Chiodi, Italy, Profesor en Sapienza Università di Roma
104. Riccardo Mastini, Italy, Doctorando en Instituto Ambiental de Ciencia y
Tecnología (ICTA), Universidad Autónoma de Barcelona
105. Salvatore Monni, Italy, Facoltà di Economia, Università Roma
106. Alessandro Vercelli, Italy, Profesor jubilado de política económica y ambiental en University of Siena
107. Annamaria Simonazzi, Italy, Profesor jubilado en Fondazione Roma Sapienza
108. Marcella Corsi, Italy, Università di Roma
109. Emanuele Citera, Italy, Candidato a doctorando en New School for Social Research
110. Flavia Fabiano, Italy, Doctorando en CIRAD
111. Elena Emrick-Schmitz, Luxembourg, Doctoranda en University of Luxembourg
112. Sabine Dörry, Luxembourg, Investigadora Senior en Luxembourg Institute of
113. Ulrike Schmitz, Luxembourg, Asistente en Ing.-Büro Hubert Schmitz Sàrl,
Echternach
114. Jean-François Bélières, Madagascar, Agro-economista en Centre de coopération internationale en recherche agronomique – CIRAD
115. Jomo Kwame Sundaram, Malaysia, United Nations
116. Victor Manuel Isidro Luna, Mexico, Profesor e investigador en Universidad Nacional Autónoma de México
117. Alicia Puyana, México, Profesora en Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales-México
118. Alfred Kleinknecht, Netherlands , Profesor emérito de Ciencias Económicas en TU Delft
119. Bastiaan van Apeldoorn, Netherlands, Profesor de política global, economía y geopolítica en Vrije Universiteit Amsterdam
120. Ewald Engelen, Netherlands, Profesor en University of Amsterdam
121. Aleksandra Twardowska, Netherlands, University of Amsterdam
122. Andrew M Fischer, Netherlands, Profesor Asociado en Erasmus University Rotterdam
123. Dirk Bezemer, Netherlands, Profesor en University of Groningen
124. Jeffrey Harrod, Netherlands, Profesor emérito en Erasmus University of Amsterdam
125. Angela Wigger, Netherlands, Profesora Asociada en política económica global en Radboud University
126. Arjo Klamer, Netherlands, Profesor en economía cultural en Erasmus University
127. Servaas Storm, Netherlands, Investigador Senior en Delft University of Technology
128. Sarah Zevaco, Paraguay, Vicepresidenta de SEPPY
129. Luis Rojas, Paraguay, Investigador y economista en Centro de Estudios Heñói
130, Diogo Rodeiro, Portugal, Estudiante en University of Coimbra
131. Francisco Louçã, Portugal, Profesor de Economía en University of Lisboa – Lisbon’s Instituto Superior de Economia e Gestão
132. João Vasco Gama, Portugal, Doctorando en Universidade Nova de Lisboa – Nova
School of Business and Economics
133. Fernando Luengo Escalonilla, Spain, Profesor jubilado en Universidad Complutense de Madrid
134. Joan Josep Bosch González, Spain, Profesor asociado en Universidad Pública de Navarra
135. Jorge Fonseca Castro, Spain, Catedrático de Economía Aplicada en Universidad Complutense de Madrid
136. José Ángel Moreno, Spain, Miembro del Consejo administrativo en Economistas sin Fronteras
137. Juan Torres López, Spain, Profesor de economía aplicada en University of Seville
138. Julián Maganto López, Spain, Funcionario jubilado de la Administración General del Estado en Colegio de Economistas de Madrid
139. Manuel Garí Ramos, Spain, Economista jubilado en Fundación Viento Sur
140. Maria Luisa Gil Payno, Spain, Investigadora en economía en Economistas sin Fronteras
141. Patxi Zabalo, Spain, Profesor de economía aplicada enUniversidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
142. Albert Recio, Spain, Profesor Honorifico en Universitat Autonoma de Barcelona
143. Amaia Perez Orozco, Spain, Investigadora especializada en economía feminista en Colectiva XXK Economist,
144, Daniel Albarracín, Spain, Cámara de Cuentas de Andalucía –
145. Eduardo Bidaurratzaga Aurre, Spain, Profesor en University of the Basque Country (UPV/EHU)
146. Efren Areskurrinaga Mirandona, Spain, Profesor en University of the Basque Country (UPV/EHU)
147 Gemma Cairó-iCéspedes, Spain, Profesora titular de Economía en Universitat de Barcelona – Facultat Economia i Empresa
148, Jorge Garcia-Arias, Spain, Profesor Asociado en University of Leon
149. José Anastasio Urra Urbieta, Spain, Profesor Asociado en Universitat de València
150. Juan Hernández Zubizarreta, Spain, Doctor en Derecho y profesor en Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
151. Luis Fernando Lobejón Herrero, Spain, Profesor Titular de Economía Aplicada en Universidad de Valladolid
152. Luz de la Cal Barredo, Spain, Profesora en Facultat Economia i Empresa en Universidad del Pais Vasco (UPV/EHU)
153. Marta Martín Alonso, Spain, Presidenta de Economistas sin Fronteras
154. Nuria Amador, Spain, Economista en Universidad Complutense de Madrid
155. Óscar Carpintero, Spain, Profesor Asociado de economía aplicada en University of Valladolid
156. Ricardo García-Zaldivar, Spain, Profesor jubilado en Universidad Carlos III de Madrid
157. Yolanda Jubeto, Spain, Profesora asociada de Economía Aplicada en Universidad del Pais Vasco (UPV/EHU)
158. Aitor Murgia, Spain, Investigador en ELA Sindikatua
159. Lluís Rodriguez, Spain, Economista de gabinete en ELA Sindikatua
160. Roser Espelt, Spain, ELA Sindikatua
161. Xabier Zabala, Spain ELA, Investigador en Sindikatua
162. Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, Spain, Investigador económico en Hegoa – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
163. José Bellver, Spain, Investigador en Fundación Hogar del Empleado
164. Carmen Castro García, Spain, – Profesora Cátedra de Economía Feminista Universitat de València
165. Josep Manel Busqueta, Spain, Economista
166. Pau Llonch i Méndez, Spain, Seminari d’Economia Crítica Taifa Economist
167. Paulina de los Reyes, Sweden, Profesora en Stockholm University
168. Francesco Laruffa, Switzerland, Doctorando en University of Geneva Post-
169. Rahel Kunz, Switzerland, Profesor Senior en Université de Lausanne
170. Steve Keen, Thailand-UK, Investigador en Institute for Strategy, Resilience and Security, University College London
171. Véronique Alary, Tunisie, Investigadora en Centre de coopération internationale en
recherche agronomique – CIRAD
172. Andrea Brock, United Kingdom, Profesor de relaciones internacionales en University of Sussex
173. David Scott, United Kingdom, Candidato a doctorando en Manchester International Law Centre, University of Manchester
174. Mareike Beck United Kingdom, Investigador Postdoctoral en King’s College London
175. Michael Edwards, United Kingdom, Profesor honorífico en University College London
176. Serena Merrino, United Kingdom, Profesora en University College London
177. Annina Kaltenbrunner, United Kingdom, Profesora asociada en Leeds University Business School

178. Andrew B Tylecote, United Kingdom, Profesor emérito en University of Sheffield
179. Bob Jessop, United Kingdom, Profesor en Lancaster University
180. Daniela Veronica Gabor, United Kingdom, Profesora de economía y Macrofinanciación en University of the West of England – Bristol
181. Gabriel Siles-Brugge, United Kingdom, University of Warwick
182. Gareth Dale, United Kingdom, Profesor en política y relaciones internacionales en Brunel University
183. Jeremy Leaman, United Kingdom, Loughborough University
184. Joshua Banerjee, United Kingdom, Doctorando en London School of Economics and Political Science
185. Jules Newman, United Kingdom, LSE
186. Ann Pettifor, United Kingdom, Director en Policy Research In Macroeconomics (PRIME)
187. Erica Schoenberger, United States, Profesora en The Johns Hopkins University
188. Greg Hannsgen, United States, Fundador de Greg Hannsgen’s Economics Blog
189. Karl Petrick, United States, Profesor Asociado de Economía en Western New England University
190. James K. Galbraith, United States, Profesor en University of Texas at Austin
191. Pierre Kohler, United States, Economista en Naciones Unidas, Department of Economic and Social Affairs Economist
192. Alicia Araujo, Uruguay, Asesora en el Parlamento
193. Jens van ‘t Klooster, Belgium, Post-doc en KU Leuven

Fonte: No a los TCI

Comments are closed