Asinado o acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Xapón

jefta-680x466

Por República | 20-7-18

O pasado 17 de xullo asinouse o acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Xapón, (JEFTA, segundo a súa sigla en inglés), un tratado que elimina barreiras arancelarias e que persegue impulsar o crecemento económico e crear novos postos de traballo. Claro que, algunhas organizacións ven varios problemas con este tipo de acordos, como a prioridade que se outorga aos beneficios económicos das grandes compañías, prexudicando á seguridade alimentaria, á saúde e ao medio ambiente.

Practicamente todos os novos acordos comerciais que pretende pechar a Unión Europea prexudican ao consumidor, á súa saúde e ao medio ambiente, así se reflectía nun informe elaborado por Foodwatch titulado “Comercio a calquera prezo”. Neste documento advertíase dos riscos de cinco acordos comerciais con Xapón, Vietnam, Indonesia, México e Mercosur, onde se antepoñen os intereses comerciais aos intereses dos cidadáns da UE. Pois ben, xa se asinou o acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Xapón, o maior acordo que a UE alcanzou con Xapón ata a data; lembremos que este país é o quinto maior mercado de exportación agroalimentaria da UE.

O acordo denomínase JEFTA (The Japan-EU Free Trade Agreement) e previsiblemente entrará en vigor a principios do próximo ano. Segundo algunhas organizacións e asociacións críticas a este tratado, outorga poderes sen precedentes ás multinacionais e representa riscos para a estabilidade económica e social, para os dereitos laborais, a privacidade de datos, o medio ambiente, etc. O primeiro ministro xaponés, o presidente do Consello da UE e o presidente da Comisión Europea anunciaron a súa firma en Tokio, e como ocorreu con tratados como o CETA, destacouse que é un paso adiante para impulsar o crecemento económico e crear novos postos de traballo.

Como no caso doutros tratados dos que falamos, como o Acordo Integral de Economía e Comercio (CETA) entre Europa e Canadá, permítese ás empresas colaborar cos Gobernos á hora de preparar novas leis ou regulacións sociais e ambientais, tendo dereito a expresar as súas inquedanzas sobre as propostas aínda cando se atopen nunha etapa temperá de planificación. O obxectivo diso é evitar que se adopten se prexudican os seus intereses. O acordo aumenta significativamente o poder das multinacionais para influír nos gobernos e xerar leis que prioricen as ganancias sobre as persoas e o planeta.

Neste tipo de acordos (o CETA e o TTIP) as corporacións tiñan dereito a demandar aos Gobernos se interferían na súa actividade e os seus beneficios económicos, algo que para moitos cidadáns e organizacións era incomprensible. Isto resultou tan controvertido que no acordo JEFTA a CE viuse obrigada a eliminar este punto, aínda que se estableceu un acordo de investimento completamente independente, é dicir, realizaron un acordo separado que vén ser o mesmo e que pon por diante as ganancias das multinacionais por encima dos intereses dos gobernos e a poboación.

Organizacións como Foodwatch criticaron este tratado, que se estivo preparando desde o ano 2013, e cuxo obxectivo principal é reducir os aranceis, así como outras barreiras comerciais que impiden impulsar o crecemento e crear novos postos de traballo. Volven pór de manifesto os mesmos problemas esgrimidos no tratado de libre comercio con Canadá (CETA) ou no tratado de libre comercio con Estados Unidos (TTIP); o tratado JEFTA preocupa porque pode rebaixar a normativa en materia de seguridade alimentaria, protección do medio ambiente, benestar animal e dereitos laborais, xa que é necesaria unha cooperación lexislativa de longo alcance que permita a ambos os bloques adaptarse ou recoñecerse mutuamente no futuro.

 

Tratado de comercio entre a UE e Xapón

O JEFTA inclúe algúns puntos controvertidos que aparecen no tratado CETA, como o mecanismo de solución de controversias entre investidores e estados, a liberalización dos servizos públicos e unha ampla cooperación reguladora que posiblemente afectará, sobre todo, á UE ao rebaixar os estándares de calidade e seguridade. Outro tema: a UE conta con leis sólidas en materia de privacidade da cidadanía, e as empresas xaponesas queren ter acceso a esa información, por iso é polo que se propuxese tratar o capítulo do comercio dixital do acordo por separado, buscando unha maneira de eludir as trabas lexislativas e favorecer a firma do tratado. Hai que dicir que estes puntos separados, poderán ser engadidos ao tratado xeral posteriormente, sen apenas complicacións.

Outro tema que non gusta é a creación de comités de comercio nos que sentarán representantes da Unión Europea e Xapón, pero non haberá ningunha representación dos parlamentos nacionais da UE. No seu momento levouse a cabo unha campaña para que neste acordo os países comunitarios decidisen conxuntamente sobre o tratado, pero a UE moveu rapidamente o tema sen dar tempo a que os parlamentos nacionais votasen e comentasen a súa postura. Neste sentido Foodwatch quería que os parlamentos nacionais puidesen participar e decidir sobre este tratado, pero a campaña foi infrutuosa. Este resultado non amedrenta á organización e manifesta que seguirá moi de preto a evolución doutro tratado que preocupa; falamos do tratado con Mercosur ou Mercado Común do Sur, bloque formado por diferentes países suramericanos como Arxentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile, Colombia, Ecuador, etc.

Lembremos que sobre este acordo comercial entre a UE e Mercosur falabamos a finais de febreiro, en relación a unha campaña posta en marcha por Foodwatch co fin de impedir que se formalizase, xa que esta organización aseguraba que danaría os dereitos dos consumidores europeos, afectando as normas de seguridade alimentaria, ás normas ambientais e á saúde.

O martes 17 de xullo asinouse o tratado JEFTA. Isto vai permitir que o 85% dos produtos agroalimentarios da UE accedan ao mercado xaponés sen carga arancelaria. Pola súa banda, os xaponeses terán vía libre ao mercado europeo da industria do automóbil. Isto é o que se destaca do acordo, pero é necesario sacar á luz todas aquelas cuestións que non resultan beneficiosas (algunhas xa as comentamos), polo que é conveniente profundar sobre o acordo e coñecer con detalle todas esas cuestións que prexudicarán aos cidadáns da Unión Europea, algo que trataremos en breve.

Podedes coñecer algúns detalles sobre a firma do tratado a través deste artigo publicado na páxina da Comisión Europea.

Fonte: República

 

Comments are closed