Deteñan a nova proposta da UE que ameaza a autonomía dos municipios

#NoalTTIP | 14 noviembre, 2018

Máis de 75 organizacións sociais, sindicatos, plataformas municipais e alcaldes enviaron unha carta á presidencia austríaca do Consello da UE pedindo que se deteña o Procedemento de Notificación de Servizos da UE: os municipios necesitan un espazo democrático para protexer os intereses da cidadanía.

A Unión Europea creou infinidade de regulacións que protexen ás grandes empresas e atentan contra os dereitos das maiorías sociais. Unha é a chamada Directiva ‘Bolkestein’ para liberalizar os servizos no mercado único da UE que entrou en vigor o 28 de decembro de 2009 (Directiva 123/2006/CE).

A “Directiva Bolkestein” tivo como consecuencia unha serie doutras regulacións. Entre elas a Directiva (UE) 2015/1535, en función da cal os Estados membros teñen a obrigación de notificar á Comisión Europea os proxectos de regulamentacións técnicas (por exemplo no ámbito de servizos públicos ou contratación pública) antes da súa adopción. A partir da data de notificación do proxecto, existe un período de tres meses durante o cal o Estado membro non pode adoptar a regulamentación en cuestión. É unha das moitas cuestións cando a Comisión “intervén” aos Estados e reduce a súa soberanía democrática ao ter o poder de cambiar o proxecto notificado. A Comisión tamén pode bloquear un proxecto durante un período de 12 a 18 meses se se van a levar a cabo ou xa están en curso traballos de harmonización da Unión Europea.

Un dos moitos problemas é que a UE pretende estender este “procedemento de notificación” tamén aos municipios.

O pasado 6 de novembro, Corporate Europe Observatory ( CEO), Transnational Institute ( TNI) e Barcelona en Comú organizaron o evento Municipalizar Europa! no Parlamento Europeo con representantes das cidades de Barcelona, Nápoles, Grenoble, París e Amsterdam para discutir políticas municipais progresivas sobre vivenda (alcanzable), enerxía (transición), auga pública, remunicipalización, solidariedade coas persoas refuxiadas, etc. Entre os diferentes debates destacou que as institucións da UE están a preparar xusto agora outra ameaza para reducir o espazo político para os municipios.

As institucións da UE están na fase final de negociar un acordo sobre o “Procedemento de Notificación de Servizos” (que é parte da revisión da Directiva de Servizos da UE, coñecida como a “Directiva Bolkestein”). A proposta atrasaría ou arrefriaría masivamente as iniciativas municipais progresivas.

O “Procedemento de Notificación” proposto obrigaría aos municipios para informar á Comisión Europea sobre calquera nova medida reguladora que afecte os servizos, tres meses antes de tomar a decisión. A Comisión Europea avaliaría e tomaría unha decisión vinculante sobre as medidas no caso de que violen a Directiva de Servizos. Actualmente a notificación só ocorre despois de adoptar as medidas. Como parte da súa ofensiva neoliberal, a Comisión Europea podería producir obstáculos contra unha ampla gama de iniciativas municipais progresistas (como xestoras pública de electricidade e auga, regulacións contra os pisos vacacionais de AirBnB, cláusulas socio-ambientais para a contratación pública). O borrador da Comisón Europea tamén propón dar a oportunidade ás “partes interesados” (incluídas as empresas multinacionais e os seus grupos de presión) de opinar sobre as medidas notificadas polas autoridades públicas.

A carta asinada por máis de 75 organizacións sociais, sindicatos, plataformas municipais e alcaldes foi enviado á presidencia austríaca do Consello da UE.

Para o 15 de novembro estaba prevista unha negociación entre a Comisión Europea, o Parlamento Europeo e o Consello da UE, pero o chamado “ trílogo” foi suspendido pola presión social e por diferenzas de criterios no Consello da UE. Confirmouse que a presidencia austríaca da UE cancelou a negociación xa que existían diferenzas de opinión entre os gobernos (Francia, Italia, España e Alemaña teñen preocupacións que impediron un acordo), pero a nosa carta axudou coa cancelación! A cancelación das negociacións é exactamente o que esperabamos.

Non está claro por canto tempo quedarán pospostas as negociacións, pero manterémosvos informados. Aínda que a pausa non signifique que o “Procedemento de Notificación de Servizos” se retirase, agora temos un pouco máis de tempo para mobilizar a alcaldesas, alcaldes, grupos municipais, organizacións da sociedade civil, sindicatos, etc. e planear próximos pasos.

Deteñan o Procedemento de Notificación de Servizos da UE: os municipios necesitan un espazo democrático para protexer os intereses da cidadanía!

Nós, representantes de municipios europeos, grupos da sociedade civil e sindicatos, expresamos a nosa profunda preocupación polo “Procedemento de Notificación de Servizos” proposto. En lugar de informar despois, novas regras e leis terían que ser notificadas no futuro antes de ser decididas e recibir a aprobación previa da Comisión Europea.

Isto reduciría o espazo para políticas progresistas, mesmo a nivel local. Como se indica nunha resolución do concello de Amsterdam de setembro de 2018, a proposta do “Procedemento de Notificación” crea atrasos innecesarios e “prexudica gravemente a autonomía de gobernos locais e, por tanto, representa unha ameaza para a democracia local”.

A proposta crearía novos obstáculos para políticas municipais progresistas, medidas moi necesarias tales como protexer as vivendas económicas.

O procedemento proposto é desproporcionado e está en desacordo co principio de subsidiariedade así como a obrigación da UE de respectar o autogoberno rexional e local, tal como descríbese no Tratado de Lisboa.

Os municipios teñen un papel crucial que desempeñar na solución dos problemas sociais e ambientais de Europa así como no afondamento da democracia coa participación activa da cidadanía.

A proposta de “Procedemento de Notificación de Servizos” restrinxiría o espazo democrático dos municipios e é por tanto completamente inaceptable.

Fonte: No al TTIP

Comments are closed