A UE asina un dos tratados máis perigosos tras 20 anos de negociacións

 • A Campaña “Non aos Tratados de Comercio e Investimento” integrada por máis de 100 organizacións sociais, sindicais, políticas, agrarias ou ecoloxistas cualificou o anuncio de acordo sobre un tratado comercial entre a UE e Mercosur o pasado venres como “unha das peores noticias dos últimos anos”.

 • Para a Campaña, o acordo, equivalente a catro veces o CETA asinado con Canadá, terá un impacto negativo incalculable sobre a crise climática e debilitará os dereitos das persoas fronte aos das corporacións.
 • O tratado con Brasil, Arxentina, Uruguai e Paraguai negociouse durante 19 anos ás costas da cidadanía, a pesar de ser o maior acordo comercial alcanzado nunca pola UE e a que afectará a 780 millóns de persoas, e supón unha lamentable apoio ás políticas extremistas e ultraneoliberales dos presidentes Bolsonaro e Macri.

Que supón o tratado:

O tratado conleva unha liberalización moi importante do comercio entre ambos os bloques que beneficiará fundamentalmente ás grandes empresas europeas de industrias como a automobilística, a química, a farmacéutica ou a téxtil e aos grandes exportadores de produtos agropecuarios dos países de Mercosur, á conta de importantes impactos no campo europeo e a desarticulación de moitos sectores industriais de Mercosur, con repercusións moi negativas no emprego e o medio ambiente.

Algunas consecuencias:

 • Europa recibirá unha avalancha de produtos dos países considerados os grandes produtores de cereais do mundo. Os pequenos produtores agrícolas e gandeiros veranse gravemente prexudicados, desaparecendo moitos deles e dificultándose a adopción de modelos de proximidade e ecolóxicos. Crise como a do sector da laranxa debida ás importacións de Sudáfrica reproduciranse noutros sectores.
 • O incremento do transporte de mercadorías a longa distancia co consumo de combustibles fósiles asociado terá importantes repercusións climáticas. Pero ademais, no referente ao medio ambiente e a biodiversidade, nos países exportadores incrementarase o xa descontrolado ritmo de deforestación da Amazonía e outros ecosistemas de gran importancia como o Cerrado brasileiro ou o Chaco en Arxentina e Paraguai, xa moi minguados pola expansión de monocultivos agrícolas (soia) e gandería (vacún) a gran escala. O acaparamiento de terras, as deforestación masiva, a invasión de reservas indíxenas e os ataques a defensores e defensoras da terra, xa multiplicados en Brasil con Bolsonaro, incrementaranse aínda máis para satisfacer as exportacións a Europa.
 • Os consumidores europeos estarán máis expostos a alimentos cultivados nos países do mundo que máis produtos químicos tóxicos empregan. En Brasil, o goberno de Bolsonaro está a favorecer á industria agroquímica incrementando de forma exponencial o ritmo de aprobación de novas substancias ata alcanzar máis dunha ao día. Só en 2019 aprobou o uso de 239 novos pesticidas, un terzo dos cales non estarían autorizados na UE. En Arxentina o uso do glifosato de Monsanto/Bayer e outros 40 produtos similares está totalmente estendido desde hai moitos anos. En Uruguai o 97% das froitas e hortalizas presentaban en 2016 residuos de pesticidas.
 • Como impostos que son, a eliminación de aranceis supón un desvío directo de diñeiro das arcas públicas cara ás empresas. O propio presidente da comisión europea Juncker indicou ao anunciar o acordo que as empresas europeas “aforrarán cada ano 4.000 millóns de euros en impostos” (fronte aos 600 do CETA). Todo ese diñeiro son fondos públicos que os estados de Mercosur deixarán de recibir das empresas que exportan alí, en prexuízo das súas poboacións. Pero en Europa, cunha cifra non desvelada pero seguramente moito maior, sucederá o mesmo. Deixaremos de recadar miles de millóns de euros das empresas que venden os seus produtos no noso continente. É unha inxente cantidade de recursos, que en lugar de regalarse a esas multinacionais poderían dedicarse a financiar a transición ecolóxica ou a paliar os efectos dramáticos da política migratoria da UE.
 • Para a Campaña “Non aos Tratados de Comercio e Investimento” este tratado supón unha das peores expresións da globalización. Os acordos terán efectos nocivos sobre o cambio climático, a biodiversidade e os dereitos humanos por un parte, e sobre os dereitos dos traballadores, agricultores, pequenos empresarios e consumidores e a saúde por outra. Brasil por exemplo, non ratificou algúns tratados internacionais moi relevantes en materia de dereitos sindicais e de representación e negociación dos traballadores.
 • Segundo as portavoces da Campaña o impulso final das negociacións, principalmente por parte de España e Alemaña, “obedeceu a intereses de conxuntura política e é totalmente inxustificable desde un punto de vista social e do interese xeral”
 • Por outra banda, o portavoz da Campaña Yago Martínez Alvárez considera que a firma deste acordo, promovido de forma entusiasta nas últimas semanas polo Goberno español, supón a lexitimación por parte da UE de as políticas ultra neoliberais e extremistas en contra dos movementos sociais, os sindicatos, os pobos indíxenas e o medio ambiente dos presidentes Bolsonaro e Macri.
 • O tratado deberá pasar aínda pola aprobación dos parlamentos nacionais, polo que a Campaña “Non aos Tratados de Comercio e Investimento” estudará conxuntamente con diversas organizacións sociais e de todo tipo que se consideren afectadas as accións para levar a cabo para tratar de evitar a posta en marcha deste pernicioso tratado.

Fonte: No al TTIP

Comments are closed