O Consello Constitucional francés considera que o CETA é compatible coa Constitución francesa.

DGJzGWYXgAAbogZ.jpg-large-642x336

Por #NoalTTIP | 1-8-17

O Consello Constitucional francés considera que o CETA é compatible coa Constitución francesa.

Na súa análise distinguiu o que era competencia exclusiva da UE, o esencial, e o que corresponde aos Estados membros, e comprobou que o CETA non cuestiona a “identidade constitucional francesa”.

O Consello aclarou que os tribunais de arbitraxe non poden interpretar nin anular as decisións dos Estados, xa que as súas competencias limítanse ao pago de danos pecuniarios e á restitución de bens. Segundo o Consello os tribunais de arbitraxe están moi regulados, e por tanto non se infrinxe o principio de igualdade nin menoscaba a soberanía nacional.

En relación ao principio de precaución, considera que está garantido polo marco xurídico da UE.

Ademais, o Consello lembrou que o CETA non é irrevogable e que a súa aplicación provisional poderase interromper de non ser ratificado por todos os Estados membros.

Fonte: http://www.noalttip.org

Comments are closed